Yves Verbeeck

Kinesitherapie, Oosters Manueel therapeut, Relaxatietherapeut

De kracht van deze spreker
  • Inspirerend
  • Creatief
  • Mentale weerbaarheid
Talen :
  • Nederlands
  • Engels

Yves Verbeeck is heel zijn leven al gepassioneerd door het wonder van beweging en heling. Al snel had hij door dat er meer was dan we met het oog kunnen zien. Als kinesist specialiseerde hij zich in relaxatie en oosterse manuele therapie en ontdekte het begrip ‘qi’, energie. Na letterlijk tienduizenden uren oefenen met richtlijnen van ervaren Meesters ontdekte hij dat energie de bouwsteen is van materie. Hij ontwikkelde een toegankelijk systeem, ‘Energetic Body Training’ met toepassingsmogelijkheden in gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, sport, ondernemen,…  EBT heeft dus veelzijdige implementatiemogelijkheden vanuit hetzelfde vertrekpunt.

Je ware comfortzone: een energetische zee van mogelijkheden
  • Moments forts

De ruimte rondom ons waarin we leven is verre van leeg. We leven in een zee van niet-voorgevormde energie waar alles mogelijk is. Elke atoom bestaat uit 99,99% energie. Je boort dus een heel grote bron aan door de juiste technieken toe te passen. Specifieke richtlijnen zorgen ervoor dat je deze bron aanwendt om te bewegen. Omdat energie de basis is van alles, is de inzetbaarheid heel groot.

Sporters zijn zich meer bewust van hun talenten en hoe ze deze kunnen ontplooien. Zowel de voorbereiding, de prestatie op zich als de recuperatie verlopen optimaal. In de bedrijven worden werknemers zich meer bewust van wie ze zijn en wat hun specifieke talenten zijn. Ze werken efficiënter, meer gefocused en creëren zelf een sfeer van onderlinge samenhorigheid. Iedereen wordt er beter van als we als groep beter presteren, een win-win-win dus. Je gezondheid preventief versterken. Vooral de kwaliteit van de energie waar je cellen in ‘baden’, bepaalt de gezondheid van de cel. Je kan zelf kiezen je aandacht te richten op een helende kwaliteit en zo het positief effect ervaren op je gezondheid.

Uitgangspunten van de voordrachten en/of workshops
Basis concepten over ontspanning.
- Het autonoom zenuwstelsel heeft een relaxatierespons (recupereren, herstellen en helen) en een stressrespons (vechten, vluchten of verstoppen). Beide reactie kunnen niet tegelijk voorkomen. Je kan deze reactie initiëren enkel door gedachten.
- 95% van onze reacties en gedragingen zijn onbewuste processen die voor de leeftijd van 6 tot 8 jaar in het onbewuste opgenomen zijn. Om deze programmatie te wijzigen is het nodig de taal van het onbewuste te gebruiken.

Basisconcepten van quantum fysica en epigenetica zorgen voor een ander verhaal en richtlijnen over gezondheid, bewegen en leven dan we gewend zijn.
- Elk atoom is voor het allergrootste deel energie en slechts voor een klein deel materie.
- Energie is een bewegende zee van mogelijkheden.
- Je geest is door deze energie nauw verbonden met je lichaam.
- Energie in je lichaam is als water in een spons: het zorgt voor een soepel, krachtig en stabiel lichaam. Tevens zorgt het voor een heldere, creatieve, intuïtieve geest.
- Je energie ‘kent’ je optimale zelf en zorgt voor je unieke lichaam, houding en beweging.
- Energie beweegt moeiteloos je ontspannen lichaam volgens specifieke richtlijnen.
- Energie kent geen tijd noch ruimte. Je ervaart de toekomst nu.
- Alles is onderling verbonden waardoor wederzijdse samenwerking en ondersteuning normaal is.

Tijdens de voordrachten zet Yves graag de theorie op een rijtje en geeft hij specifieke richtlijnen mee hoe je de theorie toepast. Tijdens de interactieve voordrachten laat hij het publiek proeven van een paar eenvoudige oefeningen. Tijdens de workshops is er meer tijd om de technisch eenvoudige oefeningen te ervaren.

Aanpassingen per doelgroep:
- Gezondheid: stress release, relaxatie respons, ontspannen bewegen, hart-brein coherentie, energie, meditatie, interne visualisatie, energetisch bewegen
- Sport: naast de algemene info maakt hij duidelijk wat de mogelijkheden zijn tijdens het trainen, ter voorbereiding van een prestatie, tijdens de prestatie en tijdens de recuperatie en stelt hij een unieke, efficiënte manier van stretchen voor.
- Ondernemen: naast de algemene info legt hij uit hoe je toegang hebt tot je energie, hoe je energie je houding verzorgt en je lichamelijke en geestelijke gezondheid versterkt. Het aspect wederzijdse samenwerking en ondersteuning komt hier uiteraard uitgebreid aan bod.

Biografie

Als kind was Yves altijd aan het bewegen. Sporten als basketbal en tennis waren zijn favorieten. Tot tennisellebogen hem dwongen het over een andere boog te gooien. Door de vele behandelingen bij de kinesist werd zijn interesse gewekt voor het beroep.

Al snel zag en ervaarde hij dat er meer was tussen hemel en aarde. Als gedreven persoon volgde hij extra opleidingen zoals relaxatietherapie, oosterse manuele therapie, tai chi leraar en oefende dagelijks gedurende meer dan 25 jaar met richtlijnen van internationaal erkende Meesters zowel in binnen- als buitenland. In 1990 begon hij een eigen praktijk en in 1995 startte hij een tai chi school. . Yves  besefte dat hij werk moest maken van een  systeem om de diepe principes van ontspanning en energie toegankelijk te maken.  Energetic Body Training is gebaseerd op verschillende opleidingen, 25+ jaar ervaring en heel veel training. Hij schreef twee boeken: ‘Kracht in ontspanning’ en ‘Leef ontspannen vol energie’, over de innerlijke kracht die in ieder van ons verscholen ligt en hoe je vanuit deze kracht beweegt en leeft.

Het is een volledig systeem dat de natuurlijke principes in ieder van ons terug wakker maakt waaronder het feit dat je voor het grootste deel energie bent, dat je invloed uitoefent op je lichaam, dat alles onderling verbonden is en dat we elkaar willen helpen en ondersteunen.

Hij geeft individuele begeleiding, workshops ( van ½ dag tot een week) en (interactieve) voordrachten.

Hoogtepunten

  • Lancering boek ‘Kracht in ontspanning’, 2010
  • Lancering boek ‘Leef ontspannen vol energie.’ 2013
  • Uitgeven van het boek ‘Insights of a gentle warrior’ 2014

Impressie van deze spreker

Boek Yves Verbeeck nu als spreker