Paul Van Den Bosch

Topsport- en Executive coach

De kracht van deze spreker
  • Coaching
  • Communicatie
  • Talentontwikkeling
Talen :
  • Nederlands
  • Engels

Paul Van Den Bosch is een topsport- en een executive coach. Als topsportcoach werkt(e) hij in zijn 30-jarige coachcarrière met heel wat topatleten die wereld- en Europese titels behaalden in verschillende sportdisciplines. Als executive coach richt hij zich op het verbeteren van leadership- en coachingskills zowel bij individu’s als bij teams. Hierbij gaat Paul Van Den Bosch uit van zijn individuele ervaring in de sport- en in de bedrijfswereld. Een belangrijke focus ligt op de principes die hij jarenlang met succes toepaste bij de begeleiding van zijn topatleten naar topprestaties.

Paul Van Den Bosch is een veelgevraagd keynotespreker in de bedrijfswereld. In deze keynotes deelt hij zijn ervaring op het vlak van coachingkwaliteiten die tot excellent leadership leiden, en behandelt hij onderwerpen als veerkrachtige communicatie, stress als positieve motivator, de impact van een gezonde levensstijl op ons fysiek en mentaal welbevinden en hoe een grote verbondenheid tussen mensen nodig is om tot topresultaten te komen. Tijdens Paul Van Den Bosch zijn speeches staan inspirerende storytelling en het putten uit eigen ervaring centraal.

The world in which we live today has become completely sportified. You too are an athlete.
  • Moments forts

Act Like A Coach
Wij zijn allemaal, in meerdere of mindere mate een coach: als ouder, leerkracht, collega, manager, ploegmaat of trainer. Allemaal hebben we wel iemand die we beter willen en kunnen maken. Een goede coach is niet per definitie de coach van de winnaar. Wel slaagt hij erin om het beste uit zijn 'pupil' te halen, of meer dan men mogelijk achtte. Een goede coach kijkt niet 'of' zijn pupil het haalt, hij zorgt ervoor 'dat' hij het haalt.

Nergens meer dan in de sport wordt 'het beste', of 'meer' objectief weergegeven en gekwantificeerd. Het gaat om plaatsen, minuten, seconden, fracties van een seconde. Een sportcoach moet daarom ook zelf 'diep kunnen gaan', tot het uiterste kunnen gaan op vlak van motivatie. Net zoals zijn atleet of ploeg, moet ook hijzelf over een aantal onmiskenbare succesfactoren beschikken.

In zijn bijdrage ‘Act like a coach' gaat Paul Van Den Bosch, vanuit een lange carrière als coach van topatleten, in op de succesfactoren van de atleet én van de coach om tot een gezamenlijk succes te komen. Talent, belastbaarheid, het stellen van doelen, motivatie, focus op sterke punten, vertrouwen, communicatie, en stressbestendigheid: al deze factoren komen aan bod in deze bijdrage. Aan de hand van veelvuldige voorbeelden en anekdotes wordt voortdurend een duidelijke link gelegd vanuit de coaching in de sportwereld naar de coaching in de bedrijfswereld. ‘Act Like A Coach’ brengt een boeiende, verrassende en verfrissende kijk op het coachen en motiveren in het algemeen.

Veerkrachtige communicatie
Communicatie, of een gebrek aan goede communicatie, heeft een zeer grote impact op de veerkracht van werknemers in een bedrijf. De unieke jaarlijkse gesprekken (evaluaties) worden in vraag gesteld, en het inzicht dat veelvuldige, informele feedback zeer belangrijk is, wint meer en meer veld. In zijn speech gaat Paul Van Den Bosch, vanuit zijn ervaring in de topsport, in op de noodzakelijke skills om een relevante feedback te geven en om een vertrouwensvolle omgeving te creëren waarin communicatie en feedback maximaal tot hun recht kunnen komen.

ConneXion
Sterke managers weten om te gaan met de nieuwste vorm van disruptie in onze technologische samenleving: die van het leiderschap. Ze behalen resultaten in de meest complexe omstandigheden, kunnen vereenvoudigen én verandering leiden. Hiervoor connecteren ze met hun mensen op het hoogste niveau. Zo benutten ze de combinatie van human en digital maximaal.

In 'ConneXion' ontrafelen Jan De Schepper en Paul Van Den Bosch zeven paradoxen die ons bedrijfsleven vandaag kenmerken en hoe je daar als leider op inspeelt. Die paradoxen
kennen, leren 'sportief denken' en technologie kunnen verbinden met de human touch, is de basis voor een toekomstgericht leiderschap.

Stress als positieve motivator
We kunnen er vandaag niet om heen dat de druk in ons maatschappelijk leven steeds maar toeneemt. Voor heel wat mensen wordt deze druk te veel. Daarom heeft stress veelal een negatieve connotatie. Maar is dit wel terecht? In zijn lezing ‘Stress als positieve motivator’ gaat Paul Van Den Bosch in op het fenomeen stress, en op de de impact ervan op ons dagelijks bestaan. Hierbij geeft hij aan hoe en waarom druk op een positieve manier kan benaderd en aangewend worden.

Egopreneur
Mensen die fysiek fit zijn, zijn zeer dikwijls ook mentaal veerkrachtig, en mensen die mentaal veerkrachtig zijn, zullen ook fysiek sterker staan en vlugger herstellen. Er is een onlosmakelijke link tussen het fysieke en het mentale aspect van de mens. Dat wil niet zeggen dat alles altijd onder controle kan zijn. Ons energiepeil en -gevoel gaan op en neer. Daar is niets mis mee, en we moeten dipjes kunnen aanvaarden. Immers, 'what goes up, must go down' en je kan niet altijd op de toppen van de golven surfen. Maar we moeten wel dagdagelijks werken aan het op peil houden of brengen van onze energie. En net dat gebeurt onvoldoende. Mensen doen alles voor hun werk, hun gezin... Ze hollen zichzelf achterna, en ze vergeten zichzelf. Dat gebrek aan zelfzorg brengt hen in de problemen.

In deze presentatie geeft Paul Van Den Bosch inzicht in hoe je, via het Pareto-principe, meer tijd kunt maken voor jezelf, en hoe je door voldoende bewegen, een gezond slaappatroon en goede eetgewoontes een betere en sterkere 'ik' kunt worden. Een 'egopreneur' die productiever zal zijn in zijn professionele omgeving, en meer steun zal kunnen bieden aan mensen rondom zich.

 

Voor herhaling vatbaar.

De avond verliep heel goed, professioneel gebracht en de bezoekers waren zeker tevreden met de voorstelling. Wij zelf waren ook tevreden.

Biografie

Paul werd in 1957 geboren in Herentals in België en is nu 63 jaar oud. Paul van den Bosch werd in 1982 triatleet en stopte hiermee in 1988. Paul is al 30 jaar coach. Paul is coach geweest van velen topsporters, zoals onder andere veldrijder Sven Nys, veldrijder Tim Wellens, veldrijder André Greipel, motorcrosser Eric Geboers, motorcrosser Georges Jobé en triatleet Marc Herremans. Samen met de atleten behaalde hij 5 Europese en 10 wereldtitels in 5 verschillende sporten.

Paul vertelt tijdens zijn speeches over de noodzakelijke skills om veerkracht in medewerkers en team te versterken. Paul heeft door zijn coachcarrière geleerd over het beschikken van verschillende handvatten om als mens en al organisatie meteen sterker aan de slag te kunnen.

Samen met Bob Verbeeck, richtte hij in 2009 Energy Lab op. Paul van den Bosch heeft meer dan 15 boeken geschreven, waaronder in 2016 het boek ‘Coach voor het leven’ en ‘Act like a Coach’. Van de boeken van Paul zijn er verschillende vertaald naar het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en Portugees. Zijn boek ‘Coach voor het leven’ heeft wekenlang in de top-10 van bestverkochte non-fictieboeken gestaan. Samen met co-auteur Ronnie Leten legt hij in het boek ‘Act like a Coach’ in 40 tips and tricks de link van de learnings uit sportcoaching naar de bedrijfswereld. Het boek ‘EGOPRENEUR’ is voormalig het laatste boek dat Paul van den Bosch heeft uitgebracht in 2019. In het boek beschrijft Paul het dragen van zorg voor jezelf en het belang van tijd maken voor jezelf.

Voormalig CEO van Atlas Copco en sportcoach Paul van den Bosch weet dat er een belangrijke overeenkomt is tussen coaching vaardigheden in de sport en het bedrijfsleven. In het boek ‘Act like a Coach’ vertelt Paul dat de druk in het bedrijfsleven en in de samenleving continu toeneemt. Er wordt continu verwacht dat je flexibel bent, veerkracht toont en gefocust blijft, ook als we hierbij stress ervaren. Volgens Paul moet talent de kans krijgen om te schitteren, we moeten meer vertrouwen opbouwen en meer en beter communiceren.

In het boek ‘Coach voor het leven’ vertelt Paul van den Bosch zijn uitgesproken visie op coaching aan de hand van verschillende anekdotes. In het boek komt de man achter de coach naar voren, ook komt hierbij soms onzekerheid en eenzaamheid kijken. In het boek wordt ingegaan op de samenwerking met de verschillende topsporters waarmee hij intensief heeft samengewerkt.

Paul benoemt verschillende tips in zijn boek ‘EGOPRENEUR’. Een eerste tip van hem is dat niemand voldoende slaap heeft na 4 uur. Slaap is volgens Paul enorm van belang wil je kunnen presteren. Volgens Paul en uitgevoerde onderzoeken heeft men 7 tot 8 uur slaap nodig per nacht. Een volgende tip van Paul is dat je geen sportman hoeft te zijn om voldoende te bewegen. Bewegen is belangrijk, het gaat hierbij niet gelijk om sproten. 3 keer 10 minuten bewust stappen op een dag is al goed. Een derde tip is om te letten op je calorieën. Voeding is volgens Paul heel belangrijk, het gaat er hierbij vooral om wat je eet, met de nadruk op gezonde voeding.

Hoogtepunten

  • Tien Wereldtitels als coach 1988 - heden
  • Vijf Europese titels als coach 1988 - heden
  • Oprichter Energy Lab 2009

Impressie van deze spreker

Boek Paul Van Den Bosch nu als spreker