Paul Van Den Bosch

Sportcoach en bewegingsdeskundige

De kracht van deze spreker
  • Coaching
  • Communicatie
  • Talentontwikkeling
Talen :
  • Nederlands
  • Frans
  • Engels

Paul Van Den Bosch is een voormalig triatleet en tegenwoordig een ervaren bewegingsdeskundige en coach, onder andere van Eric Geboers, Georges Jobé, Sven Nys, Tim Wellens en André Greipel. Met zijn atleten behaalde Paul maar liefst vijf Europese titels en tien Wereldtitels in vijf verschillende sportdisciplines. Vanuit zijn ervaring als sportcoach richtte hij in 2009 samen met Bob Verbeeck (GOLAZO) het trainings- en begeleidingscentrum Energy Lab op. Dit bedrijf helpt mensen meer als beter bewegen. Naast sportcoach en ondernemer is Paul Van Den Bosch schrijver. Zijn boek ‘Coach voor het leven’ stond wekenlang in de top-10 van best verkochte non-fictieboeken. Ook zijn boek ‘Act like a coach’ is een ware bestseller. Hierin laat hij zien wat het bedrijfsleven kan leren van een sportcoach.

The world in which we live today has become completely sportified. You too are an athlete.
  • Moments forts

Paul Van Den Bosch is inzetbaar voor het geven van diverse lezingen, presentaties en workshops waarin hij de interactie aan gaat met het publiek en samen met hun dieper op de inhoud ingaat.

Act Like A Coach
Wij zijn allemaal, in meerdere of mindere mate een coach: als ouder, leerkracht, collega, manager, ploegmaat of trainer. Allemaal hebben we wel iemand die we beter willen en kunnen maken. Een goede coach is niet per definitie de coach van de winnaar. Wel slaagt hij erin om het beste uit zijn 'pupil' te halen, of meer dan men mogelijk achtte. Een goede coach kijkt niet 'of' zijn pupil het haalt, hij zorgt ervoor 'dat' hij het haalt.

Nergens meer dan in de sport wordt 'het beste', of 'meer' objectief weergegeven en gekwantificeerd. Het gaat om plaatsen, minuten, seconden, fracties van een seconde. Een sportcoach moet daarom ook zelf 'diep kunnen gaan', tot het uiterste kunnen gaan op vlak van motivatie. Net zoals zijn atleet of ploeg, moet ook hijzelf over een aantal onmiskenbare succesfactoren beschikken.

In zijn bijdrage ‘Act like a coach' gaat Paul Van Den Bosch, vanuit een lange carrière als coach van topatleten, in op de succesfactoren van de atleet én van de coach om tot een gezamenlijk succes te komen. Talent, belastbaarheid, het stellen van doelen, motivatie, focus op sterke punten, vertrouwen, communicatie, en stressbestendigheid: al deze factoren komen aan bod in deze bijdrage. Aan de hand van veelvuldige voorbeelden en anekdotes wordt voortdurend een duidelijke link gelegd vanuit de coaching in de sportwereld naar de coaching in de bedrijfswereld. ‘Act Like A Coach’ brengt een boeiende, verrassende en verfrissende kijk op het coachen en motiveren in het algemeen.

Veerkrachtige communicatie
Communicatie, of een gebrek aan goede communicatie, heeft een zeer grote impact op de veerkracht van werknemers in een bedrijf. De unieke jaarlijkse gesprekken (evaluaties) worden in vraag gesteld, en het inzicht dat veelvuldige, informele feedback zeer belangrijk is, wint meer en meer veld. In zijn speech gaat Paul Van Den Bosch, vanuit zijn ervaring in de topsport, in op de noodzakelijke skills om een relevante feedback te geven en om een vertrouwensvolle omgeving te creëren waarin communicatie en feedback maximaal tot hun recht kunnen komen.

Coachen naar een gezonde en actieve levensstijl
In zijn speech ‘Coachen naar een gezonde en actieve levensstijl’ hanteert Paul Van Den Bosch het principe van de ‘Gouden Cirkel’ van Simon Sinek. Hij zoekt samen met de toehoorders eerst en vooral naar een antwoord op de vraag ‘Waarom zouden we moeten bewegen’, om dan via ‘hoe’ bewegen te komen tot de uiteindelijke beweging zelf, het ‘wat’. Stress, en het beheersen ervan, neemt in deze speech een centrale plaats in. Paul Van Den Bosch reikt hier ook een tool aan om deze stress, en daarmee ook het werkverzuim, actief en op een gezonde manier te bestrijden.

Stress als positieve motivator
We kunnen er vandaag niet om heen dat de druk in ons maatschappelijk leven steeds maar toeneemt. Voor heel wat mensen wordt deze druk te veel. Daarom heeft stress veelal een negatieve connotatie. Maar is dit wel terecht? In zijn lezing ‘Stress als positieve motivator’ gaat Paul Van Den Bosch in op het fenomeen stress, en op de de impact ervan op ons dagelijks bestaan. Hierbij geeft hij aan hoe en waarom druk op een positieve manier kan benaderd en aangewend worden.

Egopreneur
Mensen die fysiek fit zijn, zijn zeer dikwijls ook mentaal veerkrachtig, en mensen die mentaal veerkrachtig zijn, zullen ook fysiek sterker staan en vlugger herstellen. Er is een onlosmakelijke link tussen het fysieke en het mentale aspect van de mens. Dat wil niet zeggen dat alles altijd onder controle kan zijn. Ons energiepeil en -gevoel gaan op en neer. Daar is niets mis mee, en we moeten dipjes kunnen aanvaarden. Immers, 'what goes up, must go down' en je kan niet altijd op de toppen van de golven surfen. Maar we moeten wel dagdagelijks werken aan het op peil houden of brengen van onze energie. En net dat gebeurt onvoldoende. Mensen doen alles voor hun werk, hun gezin... Ze hollen zichzelf achterna, en ze vergeten zichzelf. Dat gebrek aan zelfzorg brengt hen in de problemen.

In deze presentatie geeft Paul Van Den Bosch inzicht in hoe je, via het Pareto-principe, meer tijd kunt maken voor jezelf, en hoe je door voldoende bewegen, een gezond slaappatroon en goede eetgewoontes een betere en sterkere 'ik' kunt worden. Een 'egopreneur' die productiever zal zijn in zijn professionele omgeving, en meer steun zal kunnen bieden aan mensen rondom zich.

Bij Sanofi willen we naast zorgen voor onze patiënten ook zorgen voor onze eigen medewerkers. Onze People Managers van de productie site in Geel konden gisteren genieten van de inspirerende keynote “Act like a coach” van Paul Van Den Bosch. Zeker een aanrader!

Biografie

Paul Van Den Bosch behaalde in 1978 zijn diploma als docent Lichamelijke opvoeding. Paul schreef heel wat boeken, waarvan een aantal vertaald werden naar het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en Portugees. Zijn boek ‘Coach voor het leven’ stond wekenlang in de top-10 van best verkochte non-fictieboeken. Ook zijn laatste boek 'Act like a coach’ is een ware bestseller. Hierin laat hij zien wat het bedrijfsleven kan leren van een sportcoach.

Hoogtepunten

  • Tien Wereldtitels als coach 1988 - heden
  • Vijf Europese titels als coach 1988 - heden
  • Oprichter Energy Lab 2009

Impressie van deze spreker

Boek Paul Van Den Bosch nu als spreker