Het slagen of falen van een team!

Teamwork!

In ieder bedrijf is teamwork een zeer belangrijk aspect in het behalen van succes, maar wat bepaalt of teamwork slaagt of faalt?

Een team kan pas goed draaien als de waarden en normen van de teamleden gerespecteerd worden door de andere teamleden. De waarden binnen een team zijn de opvattingen die mensen hebben over wat goed, rechtvaardig en moreel aanvaardbaar is. Het is een gids die aangeeft hoe men zich moet gedragen in verschillende situaties.

Als er binnen een team geen waarden zijn die het teamwork ondersteunen dan zal het team niet goed presteren. Hoe beter de waarde en normen van de leden overeenkomen, hoe minder problemen er zullen voorkomen. Wat op hun beurt er weer voor zorgt dat het team efficiënter werkt.  Neem bijvoorbeeld een volleybalploeg: plaats de zes beste volleybalspelers ter wereld samen en dat geeft je nog geen garantie dat het een echt team is. Dit komt ze dan aan eigen succes denken en niet in functie van het gemeenschappelijke doel. Het is dus mogelijk dat een team van “mindere” volleybalspelers in staat is om een wereldprestatie neer te zetten door hun goede teamwork.

Bij teamwork zijn er 5 waarden die belangrijk zijn om een goed team te vormen.

 1. Het hele team is erbij betrokken.
 2. Binnen een team zijn er geen mindere of meerdere.
 3. Een open en eerlijke communicatie
 4. Het uitwisselen van alle informatie met het team
 5. Ieder teamlid moet inzien dat:
  1. Hun werk van levensbelang is voor het team
  2. Andere afhankelijk zijn van hem
  3. Ze hun bijdragen moeten leveren in het eindproduct.

Teamwork makes the dream work!

De ideale persoon om over dit thema te praten is Dominique Baeyens. Met zijn 25 jarige carrière in het professioneel volleybal heeft Dominique heel wat ervaring met teams. Hij heeft er een heldere en originele visie over teamwork. Hij weet wat werkt, waar het vaak misloopt en waarom. Wil je dus weten hoe jij een sterk team kan bouwen en creëren . Klik dan hier en neem contact met ons op.