Wat is de link tussen de sport- en bedrijfswereld?

Sport en bedrijven lijken deel uit te maken van twee totaal verschillende werelden. Is dit wel zo? Want als we dieper inzoomen, zijn er meer dan genoeg gelijkenissen. Topsporters en werknemers willen allebei hun potentieel zo goed mogelijk benutten om hogerop te raken. Zaken zoals zelfontplooiing, je iedere dag verbeteren en op termijn prestaties neerzetten, staan centraal bij beide werelden. De manier waarop men dit doet, lijkt enorm op elkaar.

Opleiding

In zowel de sport- als bedrijfswereld staat of valt alles met de opleiding van talent. Alleen maar louter teren op talent is niet verzilverbaar, daarom is een deftige opleiding van talent zo belangrijk. Natuurlijk zijn kenmerken zoals leiderschapskwaliteiten, doorzettingsvermogen en inzicht grotendeels aangeboren, maar deze bieden echter geen garantie op succes. Kennis en vaardigheden moeten uitgediept worden tot er een interessant profiel ontstaat met een enorme waaier aan capaciteiten. Hiervoor is een goede training nodig. Investeren in opleidingen is zowel voor sporters als voor bedrijfsleden de gouden regel om in de toekomst vooropgestelde doelstellingen makkelijker en efficiënter te kunnen behalen. Dit gaat echter niet gepaard zonder opofferingen. Iets waar een topsporter over mee kan praten!

Rollen

Een voetbalploeg bestaat uit 11 veldspelers. Een keeper die zijn doel verdedigt, verdedigers die de andere partij moeten afstoppen en aanvallers die zoveel mogelijk moeten scoren. Ieder team heeft een juist evenwicht nodig tussen zijn verschillende spelers om de balans in de ploeg te bewaren. Dit is niet anders in ondernemingen. Topmanagers die het denkwerk verrichten, managers die toezicht houden en werkvolk dat het harde labeur levert. Ondanks duidelijke verschillen onderling moeten ze zich als één team opstellen om succesvol te zijn.

Teamwork

Iedereen kan zijn eigen rol hebben, maar zonder een goede samenwerking vallen de puzzelstukjes niet in elkaar. Teamwork is de lijm die uiteindelijk al deze kleine puzzelstukjes met elkaar verbindt en het is de smeerolie die het bedrijf soepel laat draaien. Dit belang van een team primeert ook in de sportwereld. Prestaties en overwinningen zijn niet te danken aan individuen, maar aan heel het team, zelfs in individuele sporten waar één persoon de prestaties levert. Zonder een goed team rondom de sporter zouden resultaten minder rooskleurig zijn. Van trainer en mental coach tot kinesist, manager en sportdokter. Allemaal leveren ze hun bijdrage. Dit team moet nauw samenwerken om de prestaties van de sporter naar een hoger niveau te tillen. Zoals het motto luidt: “Alone we can do so little, together we can do so much”.

Motivatie

Onder motivatie verstaan we de zin om iets te doen. De bereidheid tot het verrichten van een bepaald gedrag en de katalysator die mensen aanspoort tot het uiterste te gaan en grenzen te verleggen. De belangrijkste vorm van motivatie is de intrinsieke. Deze ontstaat uit jezelf als de honger groot genoeg is om dingen te verwezenlijken. Voormalige sporters weten als geen ander hoe het is om keer op keer deze intrinsieke motivatie terug te vinden om vervolgens de lat hoger te leggen. Net zoals in de sport is in de bedrijfswereld motivatie heel belangrijk om goed te kunnen scoren. Af en toe jouw team een extra motivatieboost geven kan wonderen verrichten!

Leiderschap

Geboren leiders zijn leiders die van nature hun manschappen door vuur kunnen laten gaan. Een manager die zijn team op het juiste moment weet te prikkelen om het best mogelijke uit iedere situatie weet te halen is goud waard! Het equivalent hiervan in de sportwereld is de kapitein of coach die zijn verantwoordelijkheid oppakt en de ploeg op sleeptouw neemt doorheen alle situaties.

Conclusie

De sport- en bedrijfswereld vertonen dus meer gelijkenissen dan men op het eerste zicht zou vermoeden. Opleiding, rollen, teamwork, motivatie en leiderschap zijn maar enkele ervan. Welke is nu de belangrijkste overeenkomst? Wel, deze staat er zelfs niet tussen. Het antwoord is passie! Het brandend verlangen dat mensen hebben naar iets waar ze een grote liefde voor hebben, werkt overschrijdend. Passie is niet enkel het belangrijkste aspect op vlak van sport en het bedrijfsleven. Dit is het meest belangrijke in alle onderdelen van ons leven om iets te bereiken.

Omdat beide werelden nauw bij elkaar aansluiten en men van elkaar inspiratie op kan doen, biedt SportSpreker sprekers aan uit de sportwereld. Zij kunnen over deze thema’s en raakvlakken een interessante uiteenzetting geven op jouw bedrijfsevent, die zo een unieke wending krijgt!

Benieuwd naar het verhaal van een voormalig of huidig topsporter?
Neem dan contact op met ons! 

Marc Lammers: Presentatie sport en bedrijfswereld
Marc Lammers tijdens een presentatie